Běžný metr

Kolik je běžný metr kuchyně?

Běžný metr je pomocná jednotka, která se používá napříč řadou různých odvětví. Můžeme se s ním setkat při nákupu textilu, fólie, papíru, ale třeba i plastových trubek a podobně. Význam je však vždy stejný. Vyjadřuje obvyklé množství (šířku, hloubku, tloušťku) materiálu na jeden metr délky. Pokud je například obvyklé, že látka se prodává v rolích po 80 cm, pak 1 běžný metr látky obsahuje právě 1 metr ustřižený z této 80 cm role. A obdobně je to například i s kuchyňskou deskou. Ta se standardně vyrábí v hloubce 60 cm, neboť hlubší kuchyně obvyklé nejsou, jsou spíše atypické. Obecně se tedy má za to, že běžný metr pracovní desky je hluboký cca 60 cm.

Běžný metr stokrát jinak

Konkrétně u kuchyní je běžný metr velmi ošemetná jednotka. Používá ji většina výrobců, a to proto, aby mohlo dojít k jakémusi srovnání ceny. Co se tedy do běžného metru započítává? Cena zahrnuje základní sestavu kuchyně v nejstandardnějším modulu, čímž se myslí horní a dolní skříňky. A v tom je právě ten zakopaný pes. Co znamená nejstandardnější modul? Jsou v tom pouze prázdné skřínky a nebo i šuplíky s dojezdy? Zahrnuje potravinovou skříň (spižírnu) a nebo již nepatří do nejstandardnějšího modulu? A je-li spižírna zahrnuta, je prázdná, nebo s policemi? S drátěným programem a nebo s výsuvnými systémy? Každá z těchto variant umí cenu základního modulu klidně i ztrojnásobit.

Pozor na průběžné prvky

Řada výrobců nezapočítává do běžného metru ani tzv. průběžné prvky, tedy kuchyňskou desku (s dřezem, baterií atd.) a osvětlovací lišty. Jiní výrobci si však uvědomují, že bez těchto elementů by jaksi kuchyně nebyla kompletní, a tak je do běžného metru zahrnují. A právě proto, že je velmi obtížné rozklíčovat, co běžný metr u daného výrobce zahrnuje a co ne, je třeba se u každého prodejce vždy podrobně informovat.

K čemu je běžný metr dobrý?

Běžný metr je třeba brát jako orientační jednotku, která má ovšem vypovídající hodnotu pouze ve srovnání modelových kuchyní jednoho konkrétního výrobce. Budete-li například vědět, že bílá kuchyně Mandragora stojí 5.900Kč za běžný metr, zatímco u stejného výrobce modrá kuchyně Eliza stojí 8.000Kč, je zřejmé, že modrá Eliza bude luxusnější model. Neříká to ovšem nic o tom, jak si stojí oproti jiné, za běžný metr lacinější kuchyni od konkurence. Může se totiž stát, že lacinější je ve skutečnosti mnohem dražší. Nám proto nezbývá, než se vždy pečlivě vyptat na to, co běžný metr kuchyně obsahuje.